laboratorium FORTUM


Projekt wnętrz laboratoium FORTUM dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zabrzu

projekt - 2015
realizacja - 2015

autor:
Aleksandra Grzonka
Agnieszka Knop


fot. Ayuko 
2016-04-07 11:27:32