"Kawa czy herbata"


Aleksandra Grzonka w programie TVP1 "Kawa czy herbata"

publikacja Architektura murator


prodeco 2003


Aleksandra Grzonka otrzymuje II nagrodę w konkursie ELLE DECORATIONS dla młodych projektantów „PRODECO 2003”

nagroda MINISTRA INFRASTRUKTURY


Aleksandra Grzonka otrzymuje wyróżnienie MINISTRA INFRASTRUKTURY w konkursie na prace dyplomowe w 2003r.

publikacja Architektura & Biznes


nagroda IM. PROF. ZYGMUNTA MAJERSKIEGO


Aleksandra Grzonka otrzymuje I nagrodę w konkursie IM. PROF. ZYGMUNTA MAJERSKIEGO- za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej