Laboratorium HAAS


Projekt wnętrz laboratoium HAAS dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zabrzu

projekt - 2014
realizacja - 2014

autorzy:
Aleksandra Grzonka
Agnieszka Knop
Anna Zając

zdjęcia: Artur Nyk