laboratorium FORTUM


Projekt wnętrz laboratoium FORTUM dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zabrzu

projekt - 2015
realizacja - 2015

autorzy:
Aleksandra Grzonka
Agnieszka Knop


zdjęcia: AYUKO STUDIO