Arge


Projekt architektury wnętrz stacji benzynowej
w Krakowie

projekt - 2016
realizacja - 2016

autorzy:
Aleksandra Grzonka
Agnieszka Czepiec 
Agata Szejka