BRUK


Projekt budynku biurowego producenta wyrobów z betonu - firmy BRUK

Projekt: 2013

Autorzy:

Projekt architektury:
CECHOWNIA
Aleksandra Grzonka
RAFAŁ PASZENDA ARCHITEKT

Projekt wnętrz:
CECHOWNIA
Aleksandra Grzonka
Agnieszka Knop
Hanna Kocot 
Anna Kaleta 
Agata Szejka